DUIZENDPOOTACHTIGEN


STEENLOPER


1. BENAMING
steenloper.jpg

Latijn : Lithobius forficatus.
Nederlands : steenloper of geschaarde duizendpoot.

2. SYSTEMATIEK

Behoort tot de stam Arthropoda (= geleedpotigen), de klasse Chilopoda (= duizendpootachtigen), de orde Lithobiomorpha en het geslacht Lithobius.

3. VORM

Het dier is langwerpig met één paar poten aan ieder lichaamssegment. In totaal zijn er 15 segmenten. Het achterste paar poten is lang en bezet met zintuigen. Het lichaam is bruin-rood gekleurd. Het lichaam wordt tot 3 cm lang.

4. LEVENSWIJZE

Hun lichaam is beschermd door een uitwendig chitineskelet. Dit skelet is niet bedekt met een beschermende waslaag. Daardoor moeten ze het steeds vochtig houden om te kunnen overleven.

Het zijn nachtdieren die zich overdag zo diep mogelijk verstoppen in spleten en onder losliggend materiaal.

Hun menu bestaat uit spinnen, pissebedden, wormen en naaktslakken. Het gevangen dier wordt gebeten door de gifklauwen. Deze zitten aan het eerste lichaamssegment. Ze zijn hol en hierdoor kan het gif ingespoten worden in het slachtoffer. Daarna wordt de prooi met behulp van de kaken in kleinere stukjes verdeeld.

In de winter graaft hij zich diep in onder de grond om te overwinteren.

5. VOORTPLANTING

Met behulp van geurstoffen vinden beide partners elkaar. Het mannetje weeft een zijden spinsel op de bodem en legt daarin een pakje zaadcellen (spermatofoor). Het wijfje neemt dit op met de speciale tang aan haar achterlijf en voert het spermatofoor in haar geslachtsorgaan. De eieren worden nu bevrucht.

De steenloper legt haar eieren stuk voor stuk in de bodem en laat ze aan hun lot over. Na ongeveer 3 weken komen de jongen te voorschijn. Het jonge dier moet nu verschillende vervellingen ondergaan vooraleer het volwassen is. Bij iedere vervelling komen er nieuwe poten bij tot het totaal van 15 paar volledig is.

Het kan tot 2 jaar duren vooraleer een steenloper geslachtsrijp is. Het dier kan tot 6 jaar oud worden.

6. VERSPREIDING

De duizendpoten zijn bijna over de ganse wereld verspreid. Ze ontbreken in de poolgebieden en in het midden van de Sahara.

7. NUT VOOR DE MENS

Door hun aanwezigheid bestrijden zij de uitbreiding van schadelijke dieren in onze tuinen.