7. Glanzende gastmier

Nomenclatuur

Latijn : Formicoxenus nitidulus
Nederlands: glanzende gastmier

Systematiek

Behoort tot de klasse der Insecten, de orde Hymenoptera, de familie Formicidae en het geslacht Formicoxenus.

Vorm

De mieren die tot de onderfamilie Myrmicinae behoren, zijn herkenbaar aan een tweedelige pedicel ( = de taille bij een mier).
De andere soorten hebben een enkeldelige pedicel.

Levenswijze :

Hij kan zich, naar het schijnt, ongestoord door het nest bewegen en wordt niet gestoord door de grotere werksters van de gastheer. Wordt hij toch aangevallen, dan houden ze zich stil of trachten, in uiterste nood, de aanvaller te steken.
Als de bosmier verhuist naar een nieuw nest, trekt de glanzende gastmier mee.

Voortplanting :

Deze mier bouwt zijn nest binnen de koepelnesten van de bosmieren. In iedere bosmierenkoepel kunnen we meerdere nestjes van de glanzende gastmier aantreffen. Naar verluidt kan deze miersoort niet overleven buiten de nesten van de bosmieren.
Van juli tot september zien we de vleugelloze mannetjes rondlopen op de koepel van het mierennest, op zoek naar een wijfje.
Een nestje kan tot 100 individuen bevatten.