DE BEENVISSEN


DE STRAALVINNIGEN

DE HARINGACHTIGEN

DE SARDIEN


1. Benaming :
sardien.jpg

Latijn : Sardina pilchardus
Nederlands : sardien
Frans : sardine, sardelle
Engels : pilchard, sardine
Duits : Sardine

2. Familie :

Hij behoort tot de familie der haringachtigen. Typisch is het langerekt lichaam. Deze familie levert ons enkele van de meest belangrijkste consumptievissen.

3. Milieu en verspreiding :

Hij wordt onderverdeeld in volgende rassen: de noordelijke, de zuidelijke, de Marokkaanse en de Mauretanische. De eerste soort komt tot in Northumberland en zuidwaarts tot aan de kust van Spanje. De andere soorten vinden we rond Afrika en in de Middellandse Zee. Aan de kusten van Chili, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika komen eveneens soortgenoten voor.

4. Voorkomen en voortplanting :

De sardien leeft voor de Belgische kust. De jonge sardienen verblijven in hoofdzaak in de Golf van Gascogne. Als ze ouder worden, verplaatsen ze zich naar het Noorden.

De voortplanting grijpt plaats in het voorjaar, de zomer en de herfst in de nabijheid van de kust. Het is de temperatuur die bepalend is voor de tijd van de paring. De beste temperatuur ligt tussen de 10° en 17° C. De eieren drijven vrij in het water. Zij zijn pelagisch. Na ongeveer 3 dagen komen ze uit. Het wijfje legt tot 60.000 eieren. Als ze 3 jaar oud zijn, hebben ze een lengte van ongeveer 20 cm. Ze zijn dan reeds geslachtsrijp.

5. Voedsel :

Zij leven van plankton. Daarom verblijven ze overdag en 's nachts op een verschillende diepte. Zij volgen de bewegingen van het plankton. Eigenaardig genoeg houden de sardienen tijdens de winter een vastenperiode. Aldus zijn deze die in de winter gevangen worden niet zo dik als deze die in de zomer gevangen worden.

6. Levenswijze :

De sardien is een scholenvis. Op het einde van het voorjaar en gedurende de ganse zomer komen ze dicht onder de kust. Als het kustwater afkoelt, trekken ze naar dieper water.

7. Economisch belang :

Het vlees wordt zeer op prijs gesteld, aangezien het mals en wit is. Verse sardienen zijn zeer voedzaam. Ze worden gezouten, gerookt en ingelegd in olie of tomatensaus verkocht.

In Spanje en Portugal is het één van de voornaamste consumptievissen. In Frankrijk maken ze een belangrijk onderdeel uit van de visindustrie.

De onderverdeling in sardien- en pilchardindustrie hangt grotendeels af van de geografische verspreiding van de soorten en hun migraties.

8. Identificering :

Daar de verschillende familieleden zo sterk op elkaar lijken, is het voor oningewijden moeilijk de verschillende soorten van elkaar te onderscheiden. De volgende werkwijze is wel de eenvoudigste om hier een uitkomst te geven. Hiertoe nemen we de vis bij het puntje van de rugvin:

1. Blijft hij horizontaal hangen, dan is het een haring.
2. Zakt de kop naar beneden, dan is het een sprot.
3. Zakt echter de staart naar beneden, dan is het een sardien.

9. Vismethode :

De netten worden bij het opkomen van de zon uitgezet. Hierbij worden verschillende netten aan elkaar vastgebonden en bevestigd aan de boeg van één schip. Deze vaart uit en brengt aldus een ganse barrière van netten aan. Men laat nu de boot en de netten met het tij meedrijven. Zo komen de in scholen zwemmende sardienen in de netten terecht.