PISSEBEDDEN


LANDPISSEBED


1. BENAMING
pissebed1.jpg
pissebed2.jpg

Latijn : Oniscus asellus.
Nederlands : landpissebed.

2. SYSTEMATIEK

Behoort tot de stam der Arthropoda (= geleedpotigen), de onderstam Crustacea (= schaaldieren), de klasse Malacostraca (= hogere schaaldieren), de orde Isopoda (= pissebedden), de onderorde Oniscoidea en de familie Oniscus.

3. VORM

Het lichaam is ovaal en afgeplat. Het bestaat uit een kop, een rugplaat met zeven segmenten met aan ieder segment een paar poten. Het achterlijf telt zes segmenten. De kleur kan leiachtig zijn tot bruin-rood. Ze kunnen tot 3 cm lang worden.

4. LEVENSWIJZE

Daar de uitwendige huid waterdoorlatend is en niet beschermd wordt door een waslaag verschuilen de landpissebedden zich overdag op vochtige plaatsen.

Tijdens hun groei vervellen ze meerdere keren. Hierbij werpt het dier eerst het achterste deel van het omhulsel af. Het uitharden van het nieuwe deel duurt een drietal dagen. Daarna wordt ook het voorste gedeelte verwisseld. Het harden van de nieuwe huid durt nogmaals een drietal dagen. Na het vervellen wordt de afgeworpen huid opgegeten.

Het voedsel bestaat uit allerlei kleine organismen. Zij zijn belangrijke omvormers van organische afvalstoffen. Soms eten ze ook wel jonge plantjes en dode kleine dieren.

5. VOORTPLANTING

Het mannetje bevrucht het wijfje via openingen aan de basis van elke looppoot van haar vijfde segment. Het sperma zit in een zakje dat na de eerstvolgende vervelling overgebracht wordt naar de eileider om de eieren te bevruchten.

Het wijfje draagt de eieren in een soort broedbuidel. Hier komen ze veilig ter wereld. De larven ondergaan verschillende vervellingen vooraleer ze op hun ouders beginnen te lijken. Vlak na de geboorte is er nog een vervelling, waarbij het jonge dier zijn zeven paar poten krijgt.

Zij kunnen verschillende jaren oud worden. Tijdens hun leven vervellen ze een tiental maal. Pas na 2 jaar zijn ze geslachtsrijp.

6. VERSPREIDING

Er bestaan ongeveer 1000 soorten landpissebedden. Ze zijn over de ganse wereld verspreid uitgezonderd in het noord- en zuidpoolgebied.

7. NUT VOOR DE MENS

De pissebed is een nuttige opruimer van allerlei organische afvalstoffen.