Een wereld van verschil

Een wereld van verschil

Een wereld van verschil wil in multiculturele woonwijken, gemeenten of regio's - waar er nood is aan een structurele jongerenwerking - een lokale jeugdwerking oprichting, met en voor de plaatselijke bewoners. We willen de jongeren uit de sociale woonwijken een stem geven, ze laten zien dat ook zij een steentje kunnen bijdragen aan het reguliere jeugdwerk door hun  verantwoordelijkheden te laten opnemen binnen de lokale werking en hen hierin vormen en begeleiden door ze te betrekken bij de kadervormingen van Natuur en Wetenschap vzw. Kortom ze kunnen een voorbeeld worden voor de andere kinderen uit de wijk. Een pilootproject werd gedurende twee jaar uitgewerkt in de Schilderswijk te Zolder. Links in het menu werkingen kan je meer te weten komen over de werking in de Schilderswijk.