iwatchers intro

   

  Hey tof dat je ons gevonden hebt. Wij zijn de I-watchers, ook wel Innovation Watchers genoemd. We gaan voor jullie dagelijks op zoek naar weetjes en nieuwtjes over wetenschap, natuur, techniek en ruimtevaart. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zet deze website, I-Watchers.be, bij je favorieten of meld je aan voor onze NeWs-brief.

   

   
  Het onderzoeksschip RV Belgica

  Lost at sea!
  Mariene experten vergezellen archeologen op een expeditie naar de prehistorische nederzetting van de Brown Bank

  Gedurende twee jaren zullen mariene expedities in de zuidelijke Noordzee zoeken naar prehistorische, ondergelopen nederzettingen in het gebied van de Brown Bank. De eerste expeditie gaat op 10 april van start. In deze expeditie bundelen teams van de universiteit van Bradford (Engeland), de universiteit van Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de krachten om gedetailleerde geofysische karakteriseringen van het gebied uit te voeren, waarna sedimentstalen zullen worden verzameld om te worden onderzocht op de aanwezigheid van menselijke activiteit.

  Volgens de wereldorganisatie UNESCO vond de eerste gebeurtenis, die aanleiding gaf tot wat de eerste Internationale Vrouwendag zou zijn, plaats op 28 februari 1908. Op deze dag protesteerde een groep van 15.000 vrouwen op de straten van New York voor hun rechten. Maar het was pas in 1945 dat het Handvest van de Verenigde Naties de eerste internationale overeenkomst vastlegde waarin het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen werd vastgelegd. 42 Jaar geleden, op 8 maart 1975, vierde de VN haar eerste officiële Internationale Vrouwendag.

  Daarna zijn landen over de hele wereld op 8 maart bijeengekomen om de sociale, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke prestaties van vrouwen te vieren.

  De doelstelling van deze dag is om te concentreren op de rol van vrouwen in innovatie, onderwijs en werk en op deze manier een meer inclusieve en gelijkwaardige wereld te willen bevorderen. Vrouwen van over de hele wereld worden erkend voor hun inspanningen tegen de ongelijkheid waarmee ze in 2018 nog steeds worden geconfronteerd.

  De voorbije dagen werd de Polar Vortex vaak gebruikt om het koude weer van deze week te verklaren. Helaas werd er niet altijd correcte informatie gegeven. Tijd dus om objectieve informatie te geven over de Polar Vortex en zijn rol.  Maar wat is die Polar Vortex nu precies en wat is het verband met het koude weer? Hier komt de waarheid en het enige wat men moet weten over de Polar Vortex.

  Om de ecologische impact van windparken op zee op te volgen, coördineert ons instituut een uitgebreid programma dat de milieueffecten in kaart brengt. Dit is sinds 2008 volledig operationeel. Een nieuw rapport vat de recentste resultaten samen.

  Vanaf 2016 zijn 232 windturbines operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee, met een gezamenlijke capaciteit van 870 Megawatt. Om de nationale doelstelling van de productie van 13% hernieuwbare elektriciteit tegen 2020 te bereiken, wordt een toename van het aantal windturbines in dit gebied tot circa 500 stuks gepland. Samen zullen deze een capaciteit hebben van 2200 Megawatt, wat tot 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van België dekt.

  Lees verder op www.naturalsciences.be

  De tong (Solea solea) is een platvis met een hoge economische waarde (in recente jaren bv. goed voor tot 40% van de jaarlijkse winst van de Belgische visserij), die daardoor onderhevig is aan een sterke visserijdruk. Teneinde de bestanden van deze soort duurzaam te beheren, is het niet enkel nodig de visserijdruk op te volgen, maar ook om de impact van klimaatsverandering op de talrijkheid en verspreiding van tong in rekening te nemen. Een nieuwe studie levert de eerste inzichten: in de Noordzee zullen meer larven aankomen in de kinderkamers, maar met sterke lokale verschillen.

  Lees verder op www.naturalsciences.be

  De ExoMars rover zal Europa’s eerste poging zijn om een mobiel platform op Mars af te zetten. Het is ook de eerste rover die tot wel twee meter diep in de bodem van Mars zal boren.

  Al sinds de jaren 70 zijn we op zoek naar bewijzen voor microbieel leven op Mars. Een dergelijke vondst zou immers een van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen aller tijden zijn. En over twee jaar vergroten onze kansen aanzienlijk, want dan zullen de Mars2020 van NASA en de ExoMars van de Europese Ruimteorganisatie en Roscosmos naar Mars gestuurd worden. De ExoMars rover zal Europa’s eerste poging zijn om een mobiel platform op de rode planeet af te zetten. Het is ook de eerste rover die tot wel twee meter diep in de bodem van Mars zal boren.

  Lees verder op www.eoswetenschap.eu

  De chemische processen die zouden leiden tot het ontstaan van leven, werden aangedreven door een en dezelfde molecule, denken wetenschappers.

  Wie het ontstaan van het leven probeert te verklaren, begeeft zich al snel op glad ijs. Als wetenschappers de omstandigheden proberen te verbeelden waarbij in de ‘oersoep’ 4,5 miljard jaar geleden eencellig leven begon op te borrelen, doen ze dit zonder een greintje direct bewijs. Van het vroege leven bestaan immers geen fossielen. En wanneer biochemici de oeromgeving er in hun moderne labs in slagen om uit dode materie levende biochemie te laten ontstaan, betekent dat nog niet dat het indertijd ook zo is gegaan.

  Lees verder op www.eoswetenschap.eu

  terren van dit type hebben 40 tot 50 keer zoveel massa als de zon, zijn zeer heet en stoten allerlei zware elementen uit.

  Volgens astronomen van de universiteit van Chicago zou ons zonnestelsel wel eens kunnen zijn ontstaan in de naaste omgeving van een zogeheten Wolf-Rayet-ster. Sterren van dit type hebben 40 tot 50 keer zoveel massa als de zon, zijn zeer heet en stoten allerlei zware elementen uit. Dat laatste zou het hoge aluminiumgehalte van meteorieten kunnen verklaren (Astrophysical Journal, 22 december).

  Lees verder op www.eoswetenschap.eu

  Pagina 1 van 8

  © 2018 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.