Ötzi’s gereedschap

  Naar het lichaam van ijsman ‘Ötzi’(bij overlijden ongeveer 45 jaar oud en 1,60 meter lang) is na de vondst dertig jaar geleden uitvoerig onderzoek gedaan. Zijn genoom werd vastgesteld, wat uitwees dat hij bruin haar en bruine ogen moet hebben gehad. Op CT en MRI-scans werden een pijlpunt in de schouder, een hoofdwond en een snijwond in de hand opgemerkt. Omdat de verwondingen kort voor het overlijden zouden zijn ontstaan, besloten de onderzoekers dat een gevecht de ijsman vermoedelijk noodlottig is geworden, zo’n 5300 jaar geleden.

  Hendrik Kuiken, een wertuigbouwkundige, was erg geïntrigeerd door de zwammen die bij Ötzi zijn aangetroffen. Het gaat om twee soorten. Wat deed de prehistorische mens met dit materiaal? De tonderzwam moet hebben gediend om een vuurtje te ontsteken. Het geeft een regelmatige vlam en blijft goed branden. Het kokertje van berkenschors die ook bij het lichaam is gevonden, kan als vlamhouder hebben gediend, al vermoedt Kuiken dat het om een lunchbox ging. 'De vuurisolatie ontbreekt.'

  De tweede soort paddenstoel intrigeert Kuiken nog meer. Het gaat om twee ringen gemaakt van berkenzwam, die vastzaten aan leertjes. De huidige theorie hierover is dat deze dienden als geneesmiddel: het was de huisapotheek van de ijsman. ‘De hele wereld is daarvan overtuigd, maar ik twijfelde en besloot me erin te verdiepen. Af is het onderzoek nooit, maar over de zwamringetjes heeft Kuiken nu wel een precies idee. Hij wijst naar een foto van een nog onaangetaste vindplaats; Ötzi’s resten en zijn gerei liggen er nog verspreid in de sneeuw. ‘Dáár zie je zo’n ringetje’, en hij wijst naar wat kledingresten blijken te zijn. ‘Samen met dat leertje moeten die ringen hebben gediend als verbindingsstukje tussen riem en broekpijpen.’ De theorie over de medicinale werking van de zwam kan wat Kuiken betreft naar de prullenmand.

   

  Lees meer op: https://www.deingenieur.nl/artikel/otzis-gereedschap

  ©2023 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.