Overleven van laatste wilde hamsters in Vlaanderen aan zijden draadje

    Het soortbeschermingsprogramma dat liep van 2015 tot 2021, moest redding brengen, maar faalde jammerlijk. Buitenlandse wetenschappers brachten gelukkig hoopvoller nieuws: de hamster doet het dankzij intensieve beschermingsmaatregelen weer beter in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk, terwijl de groei van het aantal hamsters tot voor kort ook daar nog een negatieve tendens vertoonde. Verschillende nieuwe onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland wijzen ons de weg om de hamster te kunnen redden. Ze tonen aan dat naast een voldoende groot, aaneengesloten én duurzaam leefgebied, ook de kwaliteit van het beschikbare voedsel, een goede bodemgesteldheid en een constante dekking een sleutelrol spelen in het succesvol voortbestaan van hamsterpopulaties.

    Lees meer op: https://www.natuurpunt.be/nieuws/overleven-van-laatste-wilde-hamsters-vlaanderen-aan-zijden-draadje-20221025

    ©2023 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.