logoprofessor talles rechts

logo

Onderzoekers hebben aangetoond dat schubben van reptielen veranderd kunnen worden in veren. Hiervoor sleutelden ze aan de genen die een rol spelen tijdens de groei en ontwikkeling van de huidbekleding. Hiermee willen de onderzoekers verklaren hoe dinosaurussen ooit veren kregen.

ArchaeopteryxArchaeopteryx die van boom tot boom kon ‘glijden’ door de lucht.
bron: Pixabay, Raw2daBon3.

Tot nu toe was het onduidelijk hoe geschubde dinosaurussen evolueerden tot dieren met een verendek. Nu is daar meer duidelijk in gekomen. Onderzoekers hebben genen geïdentificeerd die een rol in spelen in de ontwikkeling van schub naar veer. Hiervoor gebruikten ze genen die in kippen coderen voor de groei van veren en genen die in alligators voor schubben zorgen.

Zowel vogels als reptielen stammen af van dinosaurussen. Dat maakt ze geschikt om de evolutie van de uitgestorven dieren te bestuderen. De laatste jaren werden er namelijk fossielen gevonden waaruit bleek dat dinosaurussen soms gedeeltelijk of helemaal bedekt waren met veren.

Lees Verder