logoprofessor talles rechts

logo

De ruimte rond de aarde zit vol met afval. Het opruimen van die troep is lastig. Begin volgend jaar wordt een testplatform uitgezet om verschillende opruimtechnieken te toetsen en te demonstreren.

Delen van raketten en uitgewerkte satellieten blijven vaak nog jaren rond de aarde draaien. Hoe lang precies is voor een belangrijk deel afhankelijk van de hoogte waarop ze zich bevinden.

Objecten die hoge banen beschrijven, worden amper afgeremd door luchtmoleculen in de bovenste contreien van de atmosfeer. Bij de lagere objecten gebeurt dat afremmen wel, waardoor ze na verloop van tijd snelheid verliezen en terugvallen naar de aarde.