Verstedelijking leidt tot minder soorten en lagere aantallen ongewervelden

 Verstedelijking doet de soortenrijkdom sterk dalen en decimeert de populaties. Dat is de conclusie van een vergelijking van een waaier aan ongewervelde diersoorten in verstedelijkte en landelijke gebieden. Zo zijn er in dicht bebouwde gebieden tot 85 procent minder vlinders dan in landelijk gebied. "Steeds meer landelijk gebied bebouwen is nefast voor de fauna", zeggen de onderzoekers, die ervoor pleiten om de groene ruimtes in de stad met elkaar te verbinden.
© 2020 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be