Het Xenon-experiment

Naar schatting bestaat slechts vijf procent van het universum uit materie die wij kunnen zien. En dan is er nog zo’n 70% donkere energie – de drijvende kracht achter de versnelde uitdijing van het heelal. Het betekent dat maar liefst een kwart van het universum bestaat uit onzichtbare, oftewel donkere materie. Wat die donkere materie vormt, is onbekend. In het Xenon-experiment wordt gezocht naar dubbele lichtflitsen die ontstaan als een donker materie-deeltje een xenon-kern vol raakt. Door de versnelling ontstaat licht en kort erna kan ook van losgeslagen elektronen nog licht worden waargenomen. De tweevoudige lichtflits is de signatuur voor de gezochte donkere materie. En met lichtdetectoren kunnen we zulke effecten waarnemen. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt om donkere materie op te sporen. Het experiment zal daarom worden uitgebreid naar ruim 8 ton xenon. Dit zou het experiment tienmaal gevoeliger moeten maken.
bron: https://www.scientias.nl/primeur-onderzoekers-meten-het-langzaamste-radioactieve-verval-ooit/

 

© 2020 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be