Wedstrijd 2de en 3de graad

Wedstrijd 2de en 3de graad

 wedstrijd2 3 2024 originalDOEL VAN DE WEDSTRIJD

 Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere van het secundair   onderwijs.Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysica, geologie als de technologie, de archeologie, ... kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt gegeven aan opzoekingswerk. Tijdens   de uiteenzetting, van minimum 12 tot maximum 15 minuten per kandida(a)t(en), mag gebruik gemaakt worden van allerhande didactische en visuele hulpmiddelen. Dit materiaal van de kandidaat   dient op punt gesteld voor het begin van de eerste uiteenzetting. 

 DE KANDIDATEN

 Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de vier laatste jaren van het secundair onderwijs (leeftijdscategorie : 14-18 jarigen), of overeenkomstig. Zij dienen het inschrijvingsformulier vòòr 15 maart   2024 in te sturen.

DE WEDSTRIJD

Wordt in twee fasen georganiseerd:

1. Provinciale schiftingsproeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van Uw provincie. De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden maart, april.

2. Nationale finale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op de nationale finale die zal plaatsvinden in mei. Zowel tijdens de schiftingen als tijdens de finale zullen de kandidaten door de jury ondervraagd worden in verband met hun kennis van het onderwerp en de geraadpleegde bronnen. Hiertoe dient de kandidaat volgende ter beschikking te stellen van de juryleden:

  • een tekst ter beschikking te stellen van de juryleden;
  • in de mate van het mogelijke de geraadpleegde werken

BEOORDELING VAN DE KANDIDATEN

Om de kandidaten te rangschikken beschikt de jury over 100 punten als volgt verdeeld :

  1. Profilering (taal, presentatie, houding, …) voor 10 punten

  2.  Didactische waarde/helderheid/los van de tekst/duur van de uiteenzetting (min. 12’ – max 15’) voor 20 punten

  3. Wetenschappelijke waarde van de uiteenzetting en het onderwerp, proefondervindelijk werk voor 25 punten 

  4. Kennis van het onderwerp (na ondervraging door jury) voor 25 punten      

  5.  Resultaten van persoonlijk werk, lay-out en inhoud werk, toepassing van informatica en bibliografie voor 20 punten

PRIJZEN

1. Provinciale schiftingen

Elke deelnemer ontvangt een wetenschappelijk werk ongeacht zijn rangschikking. De best gerangschikte kandidaat (of groep) uit het derde jaar en de best gerangschikte kandidaat (of groep) uit het vierde jaar secundair onderwijs, die niet aan de finale deelnemen, ontvangen bovendien een bedrag van elk 150 EURO.

2. Nationale finale
De jury verdeelt een bedrag van 2000 EURO volgens de waarde van de wetenschappelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten (individueel of groep) ontvangen een minimum bedrag van 200 euro . Bovendien wordt aan alle finalisten een diploma en een prachtig boekenpakket toegekend.

DE JURY

1. Provinciale schiftingsproeven

Een jury, steeds samengesteld uit dezelfde leden, zal bij elke schiftingsproef de kandidaten beoordelen.

2. Nationale finale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch adviseurs en vakspecialisten.

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be