Contact

Indien u vragen hebt over onze werking kan u contact opnemen met ons secretariaat, een van onze projectmedewerkers of met onze leden van het dagelijks bestuur.
 
Secretariaat:
Natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal
Tel & Fax : 016/537375
secretariaat@natuurenwetenschap.be

Dagelijks Bestuur:

Medewerkers:

Integriteit

Natuur en Wetenschap hecht heel veel belang aan het respecteren van ieders integriteit. Wij zijn een jeugdvereniging waar iedereen elkaars eigenheid en grenzen respecteer ongeacht je huidskleur, je geslacht je geloof of je geaardheid. Mocht je toch met een probleem hierover in contact komen binnen onze vereniging, dan kan je contact opnemen met ons team EHBI, eerste hulp bij integriteit. Hiervoor kan je terecht op EHBI@natuurenwetenschap.be

 

© 2020 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be