Installeer nu onze NeW op Zak app

voor Android en Apple

QR code NEW APP original

scan nu de QR -code

 

NeW

Wie zijn wij?

Missie

professor talles rechts

Natuur en Wetenschap vzw* heeft als kernopdracht "het populariseren van de natuur en de wetenschap - in de meest uitgebreide betekenis van het woord - door het organiseren van vormende en ontspannende activeiteiten voor jongeren van 6 tot 30 jaar in Vlaanderen". 

Visie

Wij willen...
... de werking die we opgebouwd hebben bestendigen, wetenschap moet je doen! 
... een communatieve brug zijn tussen de knowhow van de universiteiten, hogescholen en bedrijven enerzijds en de jeugd anderzijds.
... onze doelgroep blijven verwonderen, verrassen en warm maken voor de natuur en de wetenschap.
... jongeren een kritische wetenschappelijke onderzoeksreflex bijbrengen.
... onze activiteiten en werking opstarten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarden

Duurzaamheid

Wij willen meewerken aan een samenleving waarin respect voor biodiversiteit, natuurbehoud en -beheer centraal staat

Begeestering

Wij willen jongeren op een speelse manier laten proeven van wetenschap in de brede zin door hen basiskennis bij te brengen, technieken aan te leren, te laten experimenteren, ... om zo interesse voor wetenschap op te wekken: een belangrijke stap naar échte passie voor wetenschap.

Symbiose

Natuur en wetenschap gaan hand in hand. Het ene kan niet zonder het andere en dus moet het ene respect hebben voor het andere. We willen deze symbiose benadrukken en integreren in onze werking.

Samen  - leven

De vereniging wil pluralistisch zijn en openstaan voor alle jongeren vanaf 6 jaar ongeacht hun ras, nationaliteit, godsdienst, geaardheir, beperking of filosofische overtuiging.

Participatie

Wij vertrekken vanuit de mogelijkheid van de jongeren zelf en houden rekening met hun visie. Voor ons vormt elke jongere een meerwaarde, kortom de jongeren staan centraal binnen onze vereniging. Echter het gaat niet enkel om "deelnemen aan het aanbod" maar ook om "deel uitmaken van het aanbod".

*De vereniging  onderschrijft het verdrag inzake de rechten van het kind  en ondertekende de engangementsverklaring ter bescherming van de sexuele integriteit van de minderjarige in de jeugdsector

Contacteer ons

Voor een antwoord op al je vragen kan je, elke weekdag
van 8u30 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30 terecht op ons secretariaat!
Onze coördinaten: N 50°19'40" en O 4°44'55"
ook wel bekend onder Natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal
Tel & Fax : 016/537375
e-mail secretariaat@natuurenwetenschap.be

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be