Wedstrijd 1ste graad

wedstrijd1stedraad 2023

DOEL VAN DE WEDSTRIJD

Een geschreven wetenschappelijk werk maken over een onderwerp naar keuze. Dit schriftelijk werk dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, fysica, geologie als de technologie, de archeologie, ... kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt gegeven aan opzoekingswerk in groepsverband. Uit de ingezonden werken kiest eenzelfde jury vijf finalisten die op de finale tijdens een levendige uiteenzetting van minimum 10 en maximum 15 minuten, het behandelde onderwerp bespreken. Hierbij mogen zij gebruik maken van allerhande hulpmiddelen (dia¹s, foto¹s, video, film, ...). Dit materiaal dient opgesteld te worden voor het begin van de uiteenzetting.De andere kandidaten van de groep helpen hierbij.

DE KANDIDATEN

Dit zijn jongeren uit alle studieniveaus die overeenkomen met de eerste graad secundair onderwijs (leeftijdscategorie : 12-13 jarigen). Zij vormen een onderzoeksgroep van 1 tot 5 personen. Deze groep kiest een  een raadgever die hen begeleidt. Zij dienen dit inschrijvingsformulier  voor 15 maart 2024 in te vullen

Wordt in twee fasen georganiseerd :

1. Indienen van de tekst

De groepen dienen hun schriftelijk werk in voor 15 maart. Dit werk wordt op A4-formaat en in vijfvoud (1 origineel en 4 copies) ingediend en omvat minimum 5 en maximum 25 bladzijden. Op het titelblad komt onder de titel de teamnaam, het onderwerp en de namen van de deelnemers en de coach. Deze teksten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De best gerangschikte groepen worden uitgenodigd voor een mondelinge uiteenzetting tijdens de finale in mei.

2. Mondelinge uiteenzetting

Na de mondelinge uiteenzetting van het onderwerp worden de kandidaten door de jury ondervraagd in verband met hun kennis van het onderwerp, de geraadpleegde bronnen en het onderzoekswerk dat zij verricht hebben.

1. Schiftingen

De groepen die na de schiftingen gerangschikt worden op de plaatsen 6 tot en met 20, krijgen naar keuze, voor elke deelnemer, een prachtig prijsboek of een T-shirt van NeW.

2. Nationale finale
De jury verdeelt een bedrag van 750 EURO volgens de waarde van de wetenschappelijke uiteenzetting. De 5 laureaten (individueel of groep) ontvangen een minimum bedrag van 150 EURO!

Bovendien wordt aan alle finalisten een diploma en een prachtig boekenpakket toegekend!

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be