Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is geen gemakkelijk thema. Jongeren vinden dit vaak een ver-van-mijn-bed-show. Toch kunnen we jongeren bewuster maken van hun gedrag en de gevolgen hiervan. “Reiskriebels met grenzen”, ontwikkeld door KrisKras vzw, is een educatief spel dat leerlingen door Krastanië voert. De bedoeling is dat ze duurzaam doorheen het land reizen. De uitdaging is met respect voor de mensen en de natuur door Krastanië te reizen. Daarnaast moeten de reizigers ook rekening houden met de economische gevolgen van hun reis.

Wie? De vorming is voorzien voor educatoren, leerkrachten, vormingswerkers,…

Eindtermen? Deze vorming sluit aan bij de nieuwe VOETEN 2010 (context 4), vakgebonden eindtermen aardrijkskunde, PAV, MAVO, toerisme, biologie en natuurwetenschappen en past perfect binnen de EDO-scholen gesteund door het ministerie van onderwijs.

Inhoud van het educatief pakket “Reiskriebels met grenzen”? Het educatief pakket is gemaakt voor leerlingen van de tweede graad ASO/TSO en derde graad BSO en bevat lesvoorbereidingen voor drie lessen, een educatief spel, een duidelijke handleiding met achtergrondinfo en theorie over duurzaam toerisme, bijhorende werkblaadjes (en oplossingen), een ict-groepsopdracht.

Prijs: de vorming is gratis. Indien u het educatief pakket wenst aan te kopen, brengt u best €35 cash mee.

Afspraak: 23 maart van 14u tot 16u30.

Meer info: NEC De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout  http://www.devroente.be

Inschrijven verplicht vóór 15 maart op devroente@lne.vlaanderen.be

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be