Problemen in wetenschappelijke richtingen

VRWI en Vlor luiden alarmbel voor meer uitstroom wetenschappelijk en technisch onderwijs. Adviesraden vragen een grondige cultuuromslag voor meer in- en uitstroom. Vanuit de vaststelling dat er een structureel tekort is aan exacte en toegepaste wetenschappers en technisch geschoolden, heeft het Vlaams Parlement de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) om advies gevraagd.

De conclusies van beide adviesraden zijn eensluidend. Het is in Vlaanderen niet vijf vóór, maar vijf over twaalf voor het verhogen van de in-, door- en uitstroom van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen. Een vernieuwd en integraal beleid is dringend en noodzakelijk en vraagt om een onafhankelijk platform dat de motor vormt achter een strategisch plan. Alle belanghebbenden, met name onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheid en andere partners moeten hierbij worden betrokken. Dit beleid moet kunnen rekenen op een langetermijnaanpak en –financiering.

Meer informatie:

http://www.vrwi.be/nieuws/vrwi-en-vlor-luiden-alarmbel-voor-meer-uitstroom-wetenschappelijk-en-techisch-onderwijs

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be