Infoavond over geluid "Hou het stil"

Tijdens deze geanimeerde voordracht ontdek je de eigenschappen van geluid en krijg je een andere kijk op decibels en de gevaren ervan. We nemen enkele bronnen van geluidshinder onder de loep en de gevolgen hiervan op onze gezondheid. “Hou het stil” wordt gebracht door Hilde De Lausnay, educatief medewerkster in het NMEC De Helix.
Prijs: gratis!
Inschrijven verplicht vóór 5 november: devroente@lne.vlaanderen.be of 03/6201830
Afspraak: NEC De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be