België boekt het op een na slechtste resultaat in de Environmental Performance Index (EPI) 2010, van de Yale University. Enkel Cyprus doet het in die ranking slechter.

België heeft ook samen met Nederland en Luxemburg de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (NOx) per km2 in Europa, bijna drie keer boven het Europese gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van het EEA uit 2011.

Ons land heeft ook het op twee na grootste percentage oppervlaktewateren die risico lopen om de doelstellingen in de Europese Kaderrichtlijn Water niet te realiseren. Enkel het Verenigd Koninkrijk en Nederland scoren slechter. Vooral onze noorderburen boeken daar een belabberd resultaat, met bijna álle oppervlaktewateren die een hoog risico lopen.

Vervolgens blijkt uit cijfers van EEA uit 2011 dat België, met uitzondering van Spanje, het slechtste resultaat boekt van alle 27 EU-lidstaten als het aankomt op het instandhouden van Natura-2000 habitats.

Wat tot slot het percentage hernieuwbare energie van het finale energieverbruik betreft, komt België op plaats 22. Op plaats 21 pas komt België als het aankomt op de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per inwoner van de Europese lidstaten in 2009.

bron: standaard.be