Likona 21ste contactdag

Limburgse Koepel voor Natuurstudie organiseert 21ste contactdag

Op zaterdag 21 januari 2012 organiseert de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) haar jaarlijkse contactdag in de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek. LIKONA is het samenwerkingsverband van een aantal werkgroepen, verenigingen en instellingen die actief zijn op het vlak van studie en inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen. Ze inventariseren, brengen veldgegevens samen en voeren beschermingsacties uit. De bedoeling van de contactdag is om alle mensen die geïnteresseerd zijn in natuurstudie samen te brengen en kennis te laten maken met recent natuuronderzoek in Limburg.

Vanaf 8.45 uur is iedereen welkom in Gebouw D van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan in Diepenbeek. Na de plenaire zitting die start om 9.15 uur en waar het verloop van de dag wordt toegelicht, krijgen een aantal sprekers de gelegenheid om kort, maximum 5 minuutjes, een interessant aspect van een onderzoek voor te stellen. Daarna zijn er de vergaderingen van alle LIKONA-werkgroepen. Tijdens de middagpauze zijn er de boeken- en informatiestands en is er gelegenheid om interessante contacten te leggen.

 

In de voormiddag brengen de verschillende werkgroepen van LIKONA verslag uit over hun werking van het voorbije jaar en interessante onderzoeksresultaten uit hun interessegebied en in de namiddag worden de langere voordrachten gegeven over wetenschappelijk onderzoek in Limburg.

Roland Dreesen vertelt je alles over Limburgse duivelstenen. Wesley Tack en Kris Verheyen geven uitleg over teken in het bos. Kris Hermans en de Limburgse natuurfotografen nemen je mee naar de mooiste plekjes in Limburg. Ruben Evens bespreekt de resultaten van het gebruik van telemetrie bij de habitatselectie van nachtzwaluwen en Marijke Thonen licht de bescherming van natuurwaarden in de provincie Limburg toe. Frank Smeets, gedeputeerde van Leefmilieu en tevens voorzitter van LIKONA, sluit de contactdag af.

Voor het volledige programma van de contactdag ( details van de korte mededelingen, voordrachten binnen de werkgroepvergaderingen) kan men terecht op www.limburg.be/likona.

Alle LIKONA-leden, maar ook alle overige geïnteresseerden, worden uitgenodigd om deel te nemen. Deze uitnodiging geldt uiteraard ook buiten de provinciegrenzen. De deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk (vóór 14 januari). Voor een warme maaltijd dient u te reserveren en 8 euro op de contactdag bij inschrijving te betalen.

 

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men tijdens de kantooruren terecht bij het LIKONA-secretariaat in Het Groene Huis, tel. 011 26 54 62, fax 011 26 54 55, e-mail: likona@limburg.be, internet: www.limburg.be/likona.

 

© 2024 Natuur en Wetenschap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be