Inlegzool spoort mijnen op

De ontwerpers zien genoeg mogelijkheden voor het inlegzooltjes. Onder meer militairen, maar ook boeren en explosieven opruimingsdiensten zouden bij het zooltje gebaat zijn.

Afbeelding: SaveOneLife.

Afbeelding: SaveOneLife.

Op dit moment bevindt het zooltje zich nog in de concept-fase. De ontwerpers hopen daar echter snel verandering in te brengen.

Volgens Amnesty International zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan 400 miljoen landmijnen gebruikt. In landen als Afghanistan, Cambodja en Soedan zouden nog miljoenen actieve mijnen te vinden zijn. Elke maand zouden wereldwijd ongeveer 700 kinderen door toedoen van landmijnen sterven.

bron: scientias.nl