Hongaarse wetenschappers beweren vijfde natuurkracht op het spoor te zijn

    Als ze het bij het juiste eind hebben, krijgen ze ongetwijfeld de Nobelprijs toegeschoven. Maar natuurkundigen zijn sceptisch.

    Al decennialang weten we niet beter dan dat er vier fundamentele natuurkrachten zijn, te weten: de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht, de sterke kernkracht en de zwaartekracht. De natuurkunde schudt dan ook op haar grondvesten als onderzoekers van de universiteit in Californië in 2016 een paper publiceren waarin ze aankondigen een vijfde fundamentele natuurkracht op het spoor te zijn. Hun paper borduurt voort op een onderzoek van Hongaarse wetenschappers dat meer dan een jaar eerder is gepubliceerd, maar nauwelijks aandacht heeft gekregen. In hun paper maken de Hongaren bekend vermoedelijk een nieuw deeltje te hebben ontdekt, waarvan in dat stadium onduidelijk was of het een materiedeeltje was of een deeltje dat een natuurkracht droeg. Vervolgonderzoek aan de universiteit van Californië wees er een jaar later echter sterk op dat de Hongaren een deeltje hadden gezien dat weleens een ons tot op dat moment onbekende vijfde natuurkracht kon dragen. Na die geruchtmakende analyse bleef het even stil. Tot vorige maand. De Hongaarse onderzoeksgroep die eerder de voorzet gaf voor het door de Amerikanen geuite vermoeden dat er een vijfde natuurkracht in het spel is, publiceert opnieuw een paper, waarin het bestaan van het in 2015 waargenomen deeltje – en dus ook de vermeende vijfde natuurkracht – wordt onderschreven. Zou het dan echt..?

     

    Lees verder op scientas.nl

    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.