1 op 5 vogelsoorten in Europa is (met uitsterven) bedreigd

  De Rode Lijst beoordeelt het regionale risico op uitsterven van 544 vogelsoorten in meer dan 50 landen en gebieden in Europa.’Europa’ wordt daarbij ruimer opgevat dan de EU: ook landen als Oekraïne, Turkije en het Europees deel van Rusland tellen mee. Duizenden experts en vrijwilligers uit heel Europa verzamelden de gegevens. Dit is de vierde keer dat BirdLife International deze lijst uitbrengt. Vorige edities kwamen uit in 1994, 2004 en 2015.

  Van de 544 soorten staan er 71 (13%) echt op de Rode lijst: dit wil zeggen in de categorieën ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’. Nog eens 35 soorten (6%) zijn ‘bijna bedreigd’ en zijn dus op weg om op de Rode lijst te belanden. Vijf soorten zijn in Europa reeds uitgestorven. 

  Onder de bedreigde vogels vinden we ondermeer soorten die slechts een beperkt verspreidingsgebied hebben en alleen daardoor al extra kwetsbaar zijn. Voorbeelden zijn de Corsicaanse boomklever en de Spaanse keizerarend. In sommige gevallen kan er dankzij specifieke soortbeschermingsprogramma’s succes geboekt worden, zoals bij de Azorengoudvink: die werd in 2015 nog als ‘bedreigd’ beschouwd maar is nu toegenomen en bijgevolg in de categorie ‘kwetsbaar’ beland.

  Zorgwekkend is de achteruitgang van soorten die in een groot deel van Europa voorkomen, zoals de roek (een ‘broertje’ van de zwarte kraai) , de watersnip en de tureluur. De kievit stond op de vorige Rode lijst al in de categorie ‘kwetsbaar’ en blijft daar ook staan.

  Voor sommige soorten lijkt er beterschap, maar dit is vaak niet helemaal waar. Voorbeeld: status van de wulp wijzigt van ‘kwetsbaar’ naar ‘bijna bedreigd’. Dat komt omdat de soort het in Finland (waar 37% van de Europese populatie zit) het goed doet. Maar in West-Europa doet de soort het allesbehalve goed.

  We vermelden tenslotte zeevogels als sterk bedreigde groep (met zowel stormvogels, drieteenmeeuwen als eidereend) evenals een aantal eenden. Eenden met een beperkte verspreiding zoals de witkopeend (Zuid-Europa) zijn al langer bedreigd, maar ook kuifeend, tafeleend en pijlstaart laten op Europees niveau een achteruitgang optekenen. 

  Lichtpuntjes zijn de vooruitgang van rode wouw, die ook af en toe in Vlaanderen broedt. Daarnaast verloren ondermeer de zilvermeeuw, ijsvogel en blauwe kiekendief hun rodelijststatus. In sommige regio’s worden er ook lokale successen geboekt door een gerichte aanpak ter bescherming van bepaalde soorten. Ondanks die lichtpuntjes blijft er weinig reden tot hoera-geroep.
   
  ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.