Gazons minder maaien is een stevige bonus voor insecten

    Zo’n 6200 mensen registreerden zich voor de campagne Maai Mei Niet van Knack. Een succes en ongetwijfeld deden nog meer mensen mee zonder zich te registreren. Bij een bevraging tijdens De Grote Vlindertelling van Natuurpunt in juli gaf maar liefst twee derde van de deelnemers aan (een deel van) het gazon ongemaaid te laten. Of mensen die een deel van hun gazon niet maaien ook meer vlinders in de tuin hebben, valt aan de hand van de gegevens van De Grote Vlindertelling niet zomaar vast te stellen. Er zijn immers nog een reeks andere factoren die de aantallen vlinders in de tuin beïnvloeden, zoals de grootte en ligging van de tuin of de aanwezigheid van bloemen die veel vlinders uit de omgeving aantrekken.

    In de Duitse deelstaat Saksen loopt sinds 2015 een project, waarvoor zowel particulieren als openbare besturen hun gazons kunnen aanmelden. Wie dat doet, belooft om maximaal drie maal per jaar te maaien én bij elke maaibeurt 10 tot 30% van het gras ongemaaid te laten. Op vijf jaar tijd werden 640 gazons aangemeld bij dit project, goed voor een oppervlakte van 3.814m². In een selectie van gazons gingen onderzoekers, gewapend met sleepnetten, na hoeveel insecten er zich ophielden. Ze keken naar dagvlinders, bijen, kevers, roof- en zweefvliegen, sprinkhanen en wantsen, ... In totaal werden in de gazons niet minder dan 260 verschillende soorten insecten gevonden. De diversiteit in ongemaaide gazons werd vergeleken met die in veel meer gemaaide gazons. Per bezoek aan een niet gemaaide gazon noteerden de onderzoekers 13 tot 25 soorten insecten; bij strakke gazons bedroeg dat aantal 0 tot 3 soorten. 90 soorten werden als larve, nimf of rups aangetroffen, wat toont dat heel wat insecten zich ook voortplanten in de gazons. Daarom is het belangrijk dat bij elke maaibeurt steeds een deel blijft staan: zo vermijd je dat alle rupsen, poppen, etc. worden afgevoerd met het maaisel.

    Enkele van de gazons werden totaal niet meer gemaaid. De onderzoekers stelden vast dat dit leidt tot verruiging en dat de soortendiversiteit in de percelen weer afnam. Minstens éénmaal per jaar maaien en het maaisel afvoeren is een noodzaak om de bloemenrijkdom te behouden of te bevorderen.
     
    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.