Pijn bij dieren
    Voelen dieren ook pijn? Kom het hier te weten. 

    Bij vogels, reptielen, amfibieën en vissen hebben neuroanatomisch bouwplan dat alle onderdelen bevat die nodig zijn om pijn waar te nemen zoals wij dat doen. Bewijzen daarvoor zijn dat alle gewervelden - ook vissen - in de natuur pijn veroorzakende prikkels vermijden en dat ze minder sterk reageren op zulke prikkels wanneer ze onder invloed van pijnstillende middelen zijn. Uit onderzoek bleek trouwens dat kippen met een zere poot uit zichzelf een voeder met toegevoegde pijnstiller kiezen om hun ongemak te verlichten, waardoor je ervan uit kan gaan dat ze bewust omgaan met hun pijn. 

    Kom meer te weten op: https://www.onzenatuur.be/artikel/voelen-dieren-ook-pijn

     
    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.