De eerste adem van onze planeet

    Ten vroegste 3,5 miljard jaar geleden en ten laatste 2,9 miljard jaar geleden moeten de eerste cyanobacteriën (blauwalgen) zijn ontstaan, hebben Amerikaanse planeetonderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology berekend. Die bacteriën waren als eerste in staat om aan fotosynthese te doen. Ze haalden energie uit zonlicht en water, en produceerden daarbij zuurstof.

    Het ontstaan en de aanrijking van zuurstof in de atmosfeer was nodig om het leven op onze planeet boven het niveau van de eencellingen uit te tillen en een immens diverse fauna en flora te doen ontstaan. Het proces was zo belangrijk dat biologen het aanduiden met kapitalen: ze hebben het over de Grote Oxidatie.

    Lees snel verder op https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/de-eerste-adem-van-onze-planeet

    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.