Zijn boshyacinten te traag voor de huidige klimaatverandering?

    Veel plant- en diersoorten volgen het opwarmende klimaat en verplaatsen zich naar meer geschikte gebieden. Sommige soorten kunnen de snelheid van de huidige klimaatverandering echter niet volgen, zoals de boshyacint. Een vergelijking van gegevens tussen 2005 en 2020 toont een duidelijke achteruitgang in de gezondheid van de planten aan. Zowel de populatiegroeisnelheid als de fitheid van de planten waren lager in 2020, wat aantoont dat de omstandigheden voor deze planten hier nu minder gunstig zijn dan vroeger. Gelukkig creëren bossen door hun bladerdek een soort microklimaat, waaronder de temperatuur op warme zomerdagen tot 8°C koeler kan zijn in vergelijking met de temperatuur gemeten in een weiland. Dit ‘bosmicroklimaat’ zorgt ervoor dat bossen in belangrijke mate de effecten van klimaatverandering op bosflora kunnen verminderen. Door een optimaal bosbeheer kunnen we een belangrijke stap vooruit zetten in het behoud van grote populaties boshyacinten in oude beukenbossen.

     

    Lees meer op: https://www.natuurpunt.be/nieuws/zijn-boshyacinten-te-traag-voor-de-huidige-klimaatverandering-20220411

    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.