'rekenen' met planten
    Stel dat je de reactie van planten op hun omgeving cijfermatig in kaart kan brengen, zoals je dat met robots en computers kan. Dan zou je sneller inzicht krijgen in de achterliggende processen die dat gedrag bepalen en hoe ze te (be)sturen.
     

    Dankzij het doctoraat van ILVO-UGent onderzoeker Olivier Pieters is de eerste stap hiernaartoe reeds gezet. Als eerste in de plantwetenschappen is hij erin geslaagd het ‘Physical Reservoir Computing’ raamwerk uit de computerwetenschappen toe te passen op planten, waardoor je met hun gedrag en hun omgeving aan het rekenen, simuleren en voorspellen kan. De methode staat nog in de kinderschoenen, maar dankzij de ontwikkeling van een geschikt sensorplatform dat nu verder uitgebouwd wordt, openen zich snel nieuwe onderzoekspistes. Zeker voor veredeling maar op lange termijn ook voor precisielandbouw en gesloten productiesystemen zoals in de glastuinbouw, zijn heel wat toekomstige toepassingen te bedenken.

    Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/rekenen-met-planten

    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.