De weg van de toekomst: luchtzuiverend asfalt
    In België alleen al ligt er meer dan 150.000 km aan wegdek. Wat als we dat hele oppervlak zouden kunnen gebruiken om de lucht te filteren? Arne Chantrain (UAntwerpen) toonde in zijn masterthesis aan dat het mogelijk is om een deel van de lucht te zuiveren door een bepaalde stof toe te voegen aan ons asfalt. 91% van de wereldbevolking ervaart dagelijks een ondermaatse luchtkwaliteit volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Gevaarlijke stoffen zoals roet, koolstofmonoxide en koolstofdioxide, stikstofoxide… kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en longziektes. Bovendien dragen ze bij aan de opwarming van de aarde. Om verschillende klimaatdoelstellingen te behalen, en de algemene gezondheid te verbeteren, is het opportuun om deze stoffen in zowel stedelijke- als landelijke gebieden af te breken. Een mogelijke oplossing hiervoor is titaniumdioxide (TiO2) te verwerken in asfaltmengsels. 

    Lees er meer over op https://www.eoswetenschap.eu/technologie/de-weg-van-de-toekomst-luchtzuiverend-asfalt
     
    ©2024 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.